Zbierka vrchnákov - pomoc opusteným zvieratkám 2018, Trnovec nad Váhom, Pondelok, 31. December 2018

Prosíme Vás o zbieranie, vrchnákov z malinoviek, džúsov, mliek ... vrchnáky následne zrecyklujeme a výťažok rozdelíme dočaskám, depozitom, . . .v podobe jedla a na kastráciu

Aké viečka zbierať?

Pondelok, 31. December 2018, Trnovec nad Váhom, Zbierka vrchnákov - pomoc opusteným zvieratkám 2018

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie