31. December 2018 - 0:00 do 23:59
The Box of Stories - pojízdná knihovna
Czech RepublicPrague

Výzva pro rok 2018: The Box of Stories – pojízdná knihovna, The Box of Stories - pojízdná knihovna, Pondelok, 31. December 2018

The BOX of STORIES – pojízdná knihovna vyzývá širokou veřejnost ke spolupráci na založení a budování mobilní knihovny s rukopisy. Součástí knihovního fondu jsou rovněž památníky jako specifický typ rukopisů, které jsou získávány prostřednictvím nákupů či darů. Takto budovaná knihovna (stálá sbírka) obsahující rukopisné knihy má ambice vystupovat jako určitá alternativa k tradičním knihovnám a sbírkám. Na její podobě bude moci aktivně participovat se svým osobním příběhem kdokoliv z celého světa. Do budoucna se předpokládá navazující aktivita mobilní knihovny ve veřejném prostoru a při komunitních setkáváních s možností prezenčního studia.

Formát přijímaných rukopisů
Předpokládá se aktivní účast široké veřejnosti na vzniku jednotlivých autorských ilustrovaných rukopisů. Jejich autorem může být kdokoliv (tj. věkově a profesně neomezeno) v případě zachování jednotného formátu o minimálním rozsahu 10 stran a velikosti A6. Není vyloučena kolektivní spolupráce. Způsob, forma a pojednání takového rukopisu by měly reflektovat autora nebo kolektiv. Technika a vzájemný poměr mezi obrazem a textem nejsou rámcově vymezeny. Zadní strana každého rukopisu pak bude vyhrazena katalogizačním údajům včetně sigly – lokační značky knihovny (ABE00½) a číselného záznamu (000 000 001»). Každý přijatý rukopis bude naskenován a zveřejněn na sociální síti (via fb The Box of Stories – pojízdná knihovna).

O mně
Tématem mé práce je navracení se k archetypům, znovuobjevování krajiny dětství a fascinace historickou pamětí a osobními vzpomínkami. Ráda se ukrývám a schovávám. Substancí mé práce jsou upcyklované odpadové materiály (textil, kartony, průmyslové výrobky) a oživované předměty, přírodniny a nalezené objekty, kterým je umožněno znovu existovat v novém pozměněném kontextu. Určující jsou pro mne příběhy, ať již skutečné nebo fiktivní, vytvářené, nalezené či znovuobjevené. To mne vedlo k založení mobilní knihovny, která je schránkou pro příběhy, vize a znovuobjevené osobní vzpomínky. Budu velice ráda, pokud se stanete součástí tohoto projektu!

Kontakt
kosmonauty35@gmail.com
Kosmo Nauty - stories
The Box of Stories - pojízdná knihovna

Pondelok, 31. December 2018, The Box of Stories - pojízdná knihovna, Výzva pro rok 2018: The Box of Stories – pojízdná knihovna

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie