16. Marec 2018 - 18:00

Výstava vín Vinodol 2018, Slovensko, Piatok, 16. Marec 2018

Klub Vinodolských vinohradníkov Vás srdečne pozýva na 12. verejnú výstavu vín konanú dňa 16.03.2018 od 18:00 hod v miestnom KD.

Zároveň by sme boli veľmi rady ak by ste sa aj Vašim vínom zapojili do Odbornej degustácie a vzorky vín priniesli na miesta bližšie popísané vo foto udalosti.

Tešíme sa na spoločné stretnutie, KVV.

Piatok, 16. Marec 2018, Slovensko, Výstava vín Vinodol 2018

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie