01. Október 2025 - 23:00

Verejné stretnutie s Palkom, U Palka, Streda, 01. Október 2025


Streda, 01. Október 2025, U Palka, Verejné stretnutie s Palkom

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie