03. September 2081 - 9:00

Totale Sonnenfinsternis in 2081, Slovensko, Streda, 03. September 2081

Wer nicht mehr warten kann um totale Sonnenfinsternis im Jahre 2081 zu sehen? : D

***** bestätigen Sie Ihre Teilnahme an der Veranstaltung!

Streda, 03. September 2081, Slovensko, Totale Sonnenfinsternis in 2081

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie