Praying Mantis Kung Fu Intro Workshop, Winterova 1778/62, Sobota, 22. Jún 2019

Southern Praying Mantis Kung Fu is one of the most feared Chinese martial arts. Join us to practice the skills that built that reputation.

Sobota, 22. Jún 2019, Winterova 1778/62, Praying Mantis Kung Fu Intro Workshop

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie