04. Jún 2020 - 14:00 do 17:00
Slovak Business Agency
SlovakiaBratislavaKaradžičova 2 - Twin City Blok A

Online podujatia Akceleračného programu - Bratislava (Jún), Slovak Business Agency, Štvrtok, 04. Jún 2020

Aj na jún sme pre vás pripravili 7 ONLINE podujatí pre nepodnikateľov. Každé z nich vás môže posunúť bližšie k vášmu vysnenému biznisu, pomôcť sa zorientovať v spleti tém, ktoré sa vás v začiatkoch podnikania môžu týkať.Využite možnosť prihlásiť sa na viacero podujatí naraz, všetky dokumenty nám môžete doručiť spoločne. Podrobnejšie informácie o tom ako podpisovať dokumenty nájdete nižšie, pod linkami na podujatia.REGISTRUJTE SA TU

4. 6. Tréning spontánnosti

https://www.npc.sk/sk/events/trening-spontannosti/

10. 6. Stresové situácie v začiatkoch biznisu

https://www.npc.sk/sk/events/stresove-situacie-v-zaciatkoch-biznisu/

11. 6. Ako zvládať kritiku a námietky

https://www.npc.sk/sk/events/ako-zvladat-kritiku-a-namietky/

17. 6. Obal predáva - rozvoj vlastného štýlu

https://www.npc.sk/sk/events/obal-predava-rozvoj-vlastneho-stylu/

18. 6. Osvojte si predajné techniky

https://www.npc.sk/sk/events/osvojte-si-predajne-techniky/

22. 6. Obchodný marketing - prepojenie online marketingu so sales

https://www.npc.sk/sk/events/obchodny-marketing-prepojenie-online-marketingu-so-sales/

24. 6. Kreativita v budúcom biznise

https://www.npc.sk/sk/events/kreativita-v-buducom-biznise/

Dôležité informácie pre vás

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

• listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC

• elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať na e-mail email v pdf formáteStiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP:

https://bit.ly/NPC_instalacia_citacky_OPNávod na používanie KEP:

https://bit.ly/NPC_navod_na_pouzivanie_KEPKONTAKTY: email alebo +421 2 20363324Účasť je bezplatná.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

• cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

• študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Štvrtok, 04. Jún 2020, Slovak Business Agency, Online podujatia Akceleračného programu - Bratislava (Jún)

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie