20. Október 2018 - 10:00 do 17:00
Zámecké návrší Litomyšl
Czech RepublicLitomyslJiráskova 133570 01

Miroslav Hrabica: celodenní seminář, Zámecké návrší Litomyšl, Sobota, 20. Október 2018

Zveme Vás na seminář, jenž povede
Ing. Miroslav HRABICA autor knih o zdraví a duchovním hledání. Kromě psaní knih nabízí nemocným lidem pomocnou ruku. Snaží se je navést k odhalení skutečných příčin nemocí, přiznání si vlastních chyb v jednání i k pochopení určitého přínosu onemocnění, čímž vede nemocné poměrně rychle ke zdraví/či k zpomalení progrese onemocnění u těžkých chorob/ i k lidskému zušlechtění. Posluchače směruje k pokornému a též aktivnímu vnímání nemocí i životních potíží i k laskavému pohledu na jiné lidi a svět.

Obsah semináře:
- co je základem lidského štěstí, zdraví i dobrých vztahů
s ostatními lidmi a co předchozí uvedené spíše narušuje
- pohled na onemocnění z vícero stran
- jak vnímat jednání druhých a lépe je chápat
- doplňky stravy i byliny a optimalizace jejich využívání
- kouknu se a vidím, jaký jsi a také jak mám s Tebou jednat
(zevrubná diagnostika z obličeje)
- základy léčitelství, o pomáhání druhým slovy i rukama
- o lektorových chybách, jež ho bolely (aby Vám obdobné zbytečně nezkomplikovaly život)
- oblíbené masážní postupy a možnosti, jak si doma navzájem pomáhat ke zdraví

vstupné 790,- Kč (v ceně kniha „Skrze mne“)
Bližší informace a přihlášky: Mila Bohunická, 605 147 812, milam28@seznam.cz,
přihlášku na seminář zašlete ve vlastním zájmu co nejdříve;


Sobota, 20. Október 2018, Zámecké návrší Litomyšl, Miroslav Hrabica: celodenní seminář

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie