01. Marec 2021 - 18:00

Megyünk bebaszni, Konzi előtt (KE),Timonova 2,Kosice,Košice Region,Slovakia, Pondelok, 01. Marec 2021

Aki nem tudná hol van:
https://goo.gl/maps/tiuuA

Pondelok, 01. Marec 2021, Konzi előtt (KE),Timonova 2,Kosice,Košice Region,Slovakia, Megyünk bebaszni

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie