Medzin. M-SR Masters / Intern. Slovak Masters Championship (SCM), Slovensko, Sobota, 07. Apríl 2018

TERMÍN PRIHLÁŠOK: najneskôr do 26.3.2018 (DEADLINE FOR ENTRIES: not later than 26.3.2018)
PROPOZÍCIE (INFORMATION):

OTHER INFORMATION (Accommodation and meal offer):

Sobota, 07. Apríl 2018, Slovensko, Medzin. M-SR Masters / Intern. Slovak Masters Championship (SCM)

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie