22. September 2018 - 9:00 do 14:00

Kurz automatickéj kresby II. časť, Levice, Vojenská 4, Sobota, 22. September 2018

Kurz automatickej kresby je pokračovaním automatickej kresby I. časť, ale je to rozvoj do hlbky.
- na kurze sa naučíte zaznamenať aurogram, záznam k stavu klienta, vedieť ho diagnostikovať.
- ďalej na kurze sa naučíte zaznamenávať čakry a čítať z nich, aj s nimi Ďalej pracovať, harmonizovať...
- určovať percentá
- zóny v byte
- vzťahová diagnostika
Cena kurzu je 45.- euro
Blyžšie info na tel.č.: 0902 300 087

Sobota, 22. September 2018, Levice, Vojenská 4, Kurz automatickéj kresby II. časť

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie