24. September 2018 - 10:00 do 17:45

Konference Hrad Skála v minulosti a dnes, Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, Pondelok, 24. September 2018

V roce 2018 uběhne 800 let od první písemné zmínky o hradě Skále v Černém lese u Přeštic. Spolek Genius loci českého jihozápadu ve spolupráci s Domem historie Přešticka, městem Přeštice, Kulturním a komunitním centrem Přeštice a Spolkem pro záchranu historických památek Přešticka se rozhodly u příležitosti tohoto významného výročí uspořádat mezioborovou konferenci pod názvem Hrad Skála v minulosti a dnes.
V pořadí dvanáctá konference spolku Genius loci českého jihozápadu 2018 proběhne 24. a 25. září 2018 v malém sále Kulturního a komunitního centra Přeštice, Masarykovo náměstí 311.
Program konference bude rozvržen do dvou dnů. První věnujeme konferenčnímu jednání, v němž chceme téma reflektovat v širším interdisciplinárním kontextu. Na večer je připraven kulturní program. Na druhý den jsme v Domě historie Přešticka připravili komentovanou prohlídku výstavy Blíže ke Skále, blíže, prohlídku národní kulturní památky chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích a návštěvu místního hřbitova. Na závěr navštívíme starobylý kostelík sv. Ambrože na Vícově a zámek Josefa Hlávky v Lužanech.
Na programu jednání bychom rádi otevřeli následující témata:
– hrad Skála z hlediska archeologie, kastelologie, dějin vojenství, kunsthistorie, památkové péče, dějin literatury, lingvistiky, etnografie, muzikologie, folkloristiky a jiných příbuzných disciplín
– středověké palné zbraně
– rod Drslaviců erbu polotrojříčí a Švihovských z Rýzmberka
– denní války, lapkovství
– odboj panské jednoty v době panování Václava IV.
– Jan Hájek z Hodětína a vojenský řád
– Jakoubek ze Stříbra, Husova reforma, husitství a téma „spravedlivé války“
– svatojiřská freska v hradní kapli na Švihově a údajné zpodobnění hradu Skála
– buližník a hrady na buližníku
– dobrovolnické aktivity a obnovy hradů
– Lesy ČR a hradní památky
– hrad Skála a Přešticko
– pěvecký sbor Skála
Příspěvky přednesené na konferenci vyjdou v samostatném konferenčním sborníku Genius loci českého jihozápadu 2018. Příspěvek v tištěné podobě ve formátu MS Word by neměl přesáhnout 10 normostran.
Organizace a technické zabezpečení konference:
Vystoupení na konferenci je limitováno časem 20 minut, přičemž 5 minut z tohoto času by mělo být věnováno diskuzi. Přednášejícím bude k dispozici ozvučení, počítač a dataprojektor.
Důležité termíny:
do 30. 6. 2018 – odeslání přihlášky (v případě příspěvku včetně anotace)
24.–25. 9. 2018 – konání konference
do 31. 10. 2018 – odevzdání příspěvku do sborníku
Konferenční poplatek:
pro přihlášené 300 Kč (důchodci 150 Kč)
pro aktivní členy spolku GL a návštěvníky z řad širší veřejnosti zdarma
Individuální registrační poplatek zahrnuje registraci účastníka, organizační náklady konference, konferenční materiály a občerstvení. Nocleh, obědy a večeře si každý účastník hradí sám.
Konference bude zahájena 24. 9. 2018 v 10:00. Od 9:00 do 9:45 proběhne prezence účastníků. Předpokládaný konec jednání je plánován na 17:45. Jako obvykle je na pondělí večer připraven kulturní program, jehož náplň upřesníme.
Své přihlášky posílejte na adresu Dům historie Přešticka, Třebízského 24, 334 01 Přeštice nebo e-mailem na adresu: .

Pondelok, 24. September 2018, Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, Konference Hrad Skála v minulosti a dnes

Stretávka :)

Stretávka :)

Utorok 30. Jún 2020
nic
Nedeľa 31. Máj 2020
5000 prátel
Streda 31. Marec 2027
Kartonova štyridsiatka :D
Štvrtok 31. Júl 2031
Ako budeš vyzerať o 10 rokov .
Streda 01. Január 2020
Toto vám nezabudneme
Štvrtok 05. Marec 2020
Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie