24. September 2018 - 10:00 do 17:45

Konference Hrad Skála v minulosti a dnes, Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, Pondelok, 24. September 2018

V roce 2018 uběhne 800 let od první písemné zmínky o hradě Skále v Černém lese u Přeštic. Spolek Genius loci českého jihozápadu ve spolupráci s Domem historie Přešticka, městem Přeštice, Kulturním a komunitním centrem Přeštice a Spolkem pro záchranu historických památek Přešticka se rozhodly u příležitosti tohoto významného výročí uspořádat mezioborovou konferenci pod názvem Hrad Skála v minulosti a dnes.
V pořadí dvanáctá konference spolku Genius loci českého jihozápadu 2018 proběhne 24. a 25. září 2018 v malém sále Kulturního a komunitního centra Přeštice, Masarykovo náměstí 311.
Program konference bude rozvržen do dvou dnů. První věnujeme konferenčnímu jednání, v němž chceme téma reflektovat v širším interdisciplinárním kontextu. Na večer je připraven kulturní program. Na druhý den jsme v Domě historie Přešticka připravili komentovanou prohlídku výstavy Blíže ke Skále, blíže, prohlídku národní kulturní památky chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích a návštěvu místního hřbitova. Na závěr navštívíme starobylý kostelík sv. Ambrože na Vícově a zámek Josefa Hlávky v Lužanech.
Na programu jednání bychom rádi otevřeli následující témata:
– hrad Skála z hlediska archeologie, kastelologie, dějin vojenství, kunsthistorie, památkové péče, dějin literatury, lingvistiky, etnografie, muzikologie, folkloristiky a jiných příbuzných disciplín
– středověké palné zbraně
– rod Drslaviců erbu polotrojříčí a Švihovských z Rýzmberka
– denní války, lapkovství
– odboj panské jednoty v době panování Václava IV.
– Jan Hájek z Hodětína a vojenský řád
– Jakoubek ze Stříbra, Husova reforma, husitství a téma „spravedlivé války“
– svatojiřská freska v hradní kapli na Švihově a údajné zpodobnění hradu Skála
– buližník a hrady na buližníku
– dobrovolnické aktivity a obnovy hradů
– Lesy ČR a hradní památky
– hrad Skála a Přešticko
– pěvecký sbor Skála
Příspěvky přednesené na konferenci vyjdou v samostatném konferenčním sborníku Genius loci českého jihozápadu 2018. Příspěvek v tištěné podobě ve formátu MS Word by neměl přesáhnout 10 normostran.
Organizace a technické zabezpečení konference:
Vystoupení na konferenci je limitováno časem 20 minut, přičemž 5 minut z tohoto času by mělo být věnováno diskuzi. Přednášejícím bude k dispozici ozvučení, počítač a dataprojektor.
Důležité termíny:
do 30. 6. 2018 – odeslání přihlášky (v případě příspěvku včetně anotace)
24.–25. 9. 2018 – konání konference
do 31. 10. 2018 – odevzdání příspěvku do sborníku
Konferenční poplatek:
pro přihlášené 300 Kč (důchodci 150 Kč)
pro aktivní členy spolku GL a návštěvníky z řad širší veřejnosti zdarma
Individuální registrační poplatek zahrnuje registraci účastníka, organizační náklady konference, konferenční materiály a občerstvení. Nocleh, obědy a večeře si každý účastník hradí sám.
Konference bude zahájena 24. 9. 2018 v 10:00. Od 9:00 do 9:45 proběhne prezence účastníků. Předpokládaný konec jednání je plánován na 17:45. Jako obvykle je na pondělí večer připraven kulturní program, jehož náplň upřesníme.
Své přihlášky posílejte na adresu Dům historie Přešticka, Třebízského 24, 334 01 Přeštice nebo e-mailem na adresu: .

Pondelok, 24. September 2018, Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, Konference Hrad Skála v minulosti a dnes

Zábava
Piatok 28. December 2018
Valná hromada SDH Novosedly
Sobota 12. Január 2019
Divadlo postouilo
Utorok 01. Január 2019
Strašidelný dům kouzel a záhad
Pondelok 31. December 2018
Poslední výzva
Pondelok 31. December 2018
Tešime sa na leto 2020
Utorok 30. Jún 2020
Tešíme sa na leto 2020
Streda 01. Júl 2020
Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie