15. Október 2020 - 7:00
Akadémia koučovania
SlovakiaKosice

KE - Cesty ku koučovaniu 1. modul 1. časť, Akadémia koučovania, Štvrtok, 15. Október 2020

Chcete získať priame skúsenosti s koučovaním?

Potrebujete viesť transformačné a rozvíjajúce rozhovory?

Túžite si "upratať" v živote a vylepšiť svoje komunikačné zručnosti?

Prvá časť kurzu "Koučovanie - filozofia a spôsobilosť" je 5 dňový základný samostatný modul v dvoch častiach s názvom "Cesty ku koučovaniu". Nadobudnete komplexné poznatky a hlbší vzhľad do princípov a nástrojov koučovania.Získate priame skúsenosti s koučovaním, rozviniete svoje koučovacie zručnosti, ktoré môžete využiť v ktorejkoľvek profesijnej oblasti.Nadobudnete inšpirácie na používanie koučovacieho prístupu vo vašej práci i osobnom živote, čím skvalitníte a posilníte svoju spokojnosť.Tréning využijete aj ako príležitosť na podrobnejšie zmapovanie vašich cieľov, očakávaných výsledkov a možností, ktoré máte na to, aby ste boli pripravení na zmeny, ktoré chcete urobiť.M1 - "Cesty ku koučovaniu" sú prvým (samostatným) modulom kurzu, na ktorom získate:

• komplexné poznatky a hlbší vhľad do princípov a nástrojov koučovania,

• priame skúsenosti s koučovaním,

• základné koučovacie zručnosti, ktoré môžete využiť v ktorejkoľvek profesijnej oblasti,

• inšpirácie na používanie koučovacieho prístupu vo Vašej práci i v osobnom živote,

• podrobnejšie zmapovanie Vašich cieľov, očakávaných výsledkov a možností, ktoré máte na to, aby ste boli pripravení na zmeny, ktoré chcete urobiť.Miesto konania: KošicePočet účastníkov je obmedzený na 12 osôb.Cena za prvý modul: 750 €

(V cene sú materiály, učebné pomôcky, 2x denne občerstvenie.)Zľava 10% pri platbe za celý modul cez účet min 14 dní pred začiatkom kurzu: 675,- €

Zľava 15% pri platbe spolu za celý 1. a 2. modul (9 dní / cena 1350,- €) cez účet min 14 dní pred začiatkom kurzu: 1147,50 €viac info: http://akademiakoucovania.sk/--13-28-1modul---cesty-ku-koucovaniu.Tešíme sa na vás!Ing. Eva Timková, PCC

Mgr. Martina Magic, KcS

Štvrtok, 15. Október 2020, Akadémia koučovania, KE - Cesty ku koučovaniu 1. modul 1. časť

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie