15. Jún 2020 - 7:00
AAS Slovakia
SlovakiaTrnavaKalinčiakova 27, Bratislava, Bratislava, Slovakia

ISTQB Certifikovaný tester základná úroveň (CTFL), AAS Slovakia, Pondelok, 15. Jún 2020

Akreditované školenie ISTQB Certified Tester Foundation Level v slovenskom jazyku. Školenie pokrýva základy testovania softvéru, aplikovateľné na všetky priemyselné odvetvia, v ktorých sa vyskytuje vývoj a implementácia softvéru.

Pondelok, 15. Jún 2020, AAS Slovakia, ISTQB Certifikovaný tester základná úroveň (CTFL)

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie