20. Júl 2020 - 7:00
AAS Slovakia
SlovakiaTrnavaKalinčiakova 27, Bratislava, Bratislava, Slovakia

ISTQB Certifikovaný tester základná úroveň (CTFL) - 20.7., AAS Slovakia, Pondelok, 20. Júl 2020

Akreditované školenie ISTQB Certified Tester Foundation Level v slovenskom jazyku. Školenie pokrýva základy testovania softvéru, aplikovateľné na všetky priemyselné odvetvia, v ktorých sa vyskytuje vývoj a implementácia softvéru.

Pondelok, 20. Júl 2020, AAS Slovakia, ISTQB Certifikovaný tester základná úroveň (CTFL) - 20.7.

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie