09. Júl 2020 - 7:00
AAS Slovakia
SlovakiaTrnavaKalinčiakova 27, Bratislava, Bratislava, Slovakia

ISTQB Certifikovaný tester základná úroveň – Agilný tester (CTFL, AAS Slovakia, Štvrtok, 09. Júl 2020

Akreditované školenie ISTQB Certifikovaný tester – Agilný tester v anglickom jazyku. Školenie na základnej úrovni zaoberajúce sa úlohou testera v agilnom tíme a agilnými testovacími procesmi.

Štvrtok, 09. Júl 2020, AAS Slovakia, ISTQB Certifikovaný tester základná úroveň – Agilný tester (CTFL

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie