18. Október 2020 - 7:00 do 15:30
Fyziocentrum Zdravo a Fit
SlovakiaBratislavaKopčianska 8A, 851 01 Bratislava, Slovakia

Fyziotréning: Roller - release, balance, strength, Fyziocentrum Zdravo a Fit, Nedeľa, 18. Október 2020

Program kurzu:Čo hovorí veda o rollovaní a jeho efektivite?

Aké sú výhody a nevýhody rollovania?

Ako správne rollovať aby sme dosiahli maximálne uvoľnenie stuhnutých svalov?

Stabilizačné cvičenia a "core tréning" s Rollerom

Posilňovacie cvičenia s Rollerom

Ako ideálne zostaviť tréningovú jednotku?

Využitie rollera pri riešení problémov (napr. bolesť medzi lopatkami, bolesť chrbta, bolesť kolena...)

Diskusia"Fyziotréning: Roller - release, balance, strength" je obľúbené praktické školenie PaedDr. Olivera Poóra určené predovšetkým pre trénerov a fyzioterapeutov. Zameriava sa nielen na možnosti využitia rolleru pri uvoľňovaní stuhnutých svalov a bolestivých zón. Na školení sa naučíte ako využiť roller v balančnom tréningu a pri náročnejšom celotelovom tréningu. Dokážete tak využiť jednu pomôcku na komplexný fyziotréning alebo ako úlohu pre klienta na doma.Oliver Poór na školeniach prepája svoje vedomosti a skúsenosti z fyzioterapie, trénerstva, vedecko – výskumnej činnosti na FTVŠ UK a pedagogickej činnosti. Posuňte prácu s klientom a stavbu fyziotréningu na vyššiu úroveň!Back to the core (17. 10. 2020) a Fyziotréning: Roller - release, balance, strength (18. 10. 2020) sa vhodne dopĺňaju a ponúkajú účastníkom komplexnejší pohľad do problematiky fyziotréningu. Absolventi kurzov získajú široký zásobník cvičení a lepšie pochopia problematiku fyziotréningu, ktorú budú vedieť uplatniť vo svojej praxi. Preto sme pripravili cenovo zvýhodnený balíček. Kúpou oboch školení (v dátumoch 17. - 18. 10. 2020) ušetríte 40 eur! Pre zakúpenie výhodného balíčka si vyberte variant Back to the core + Fyziotréning: Roller (výhodná cena).Lektor kurzu: PaedDr. Mgr. Oliver Poór

Diplomovaný fyzioterapeut

Magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

Doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

Rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií

V praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

Absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

Aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách

Zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosťOkrem odpovede na tieto otázky si prakticky vyskúšate ako správne cvičiť jednotlivé cvičenia. Súčasťou kurzu budú praktické skriptá a certifikát o účasti. Účastníci kurzu dostanú neobmedzený prístup do online sekcie "Back to the core" so záznamom teoretickej časti kurzu a ďalšími bonusmi.Trvanie kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky.S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu, nepremeškajte preto zvýhodnený nákup.Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Nedeľa, 18. Október 2020, Fyziocentrum Zdravo a Fit, Fyziotréning: Roller - release, balance, strength

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie