21. Marec 2018 - 9:00 do 11:00

Exkurzia do firmy Trumpf Slovakia, Slovensko, Streda, 21. Marec 2018

Katedra počítačovej podpory technológií organizuje jednodňovú exkurziu do firmy TRUMPF Slovakia, sro. Prihláška spolu s usmerňujúcimi informáciami na adrese:
********Zúčastniť sa môžu iba prihlásený študenti cez google formulár********

Streda, 21. Marec 2018, Slovensko, Exkurzia do firmy Trumpf Slovakia

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie