European Deaf Badminton Championships, Na Ostrove 363, 911 01 Trenčín, Slovenská Republika, Sobota, 21. Júl 2018

Deaflympijský výbor Slovenska získal šancu na opravu mena slovenských organizátorov. V roku 2018 usporiada 8. Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich a 1. Majstrovstvá Európy nepočujúcej mladeže v Trenčíne.

Sobota, 21. Júl 2018, Na Ostrove 363, 911 01 Trenčín, Slovenská Republika, European Deaf Badminton Championships

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie