25. September 2020 - 8:00 do 14:00
Obchodná 45, 811 06 Bratislava, Slovenská Republika
SlovakiaBratislava

Emočná inteligencia - ako zvládať emócie a výkonnosť pod tlakom, Obchodná 45, 811 06 Bratislava, Slovenská Republika, Piatok, 25. September 2020

"Život je 10 % čo sa mi prihodí a 90 % ako na to reagujem." Charles SwindollCieľom kurzu je predstaviť účastníkom význam, prejavy a nevyhnutnosť rozvoja emočnej inteligencie v každodennom živote. Často si to neuvedomujeme, ale emócie sú to, čo najviac ovplyvňuje našu komunikáciu a naše rozhodnutia, určujú naše potreby, pomáhajú nám rozumieť sebe a druhým. Ak vieme, ako naše emócie zvládať správnym spôsobom, dokážeme adekvátne reagovať na dianie okolo nás a mať svoj život pod kontrolou.

Obsah:- Ako funguje náš mozog a prečo vysoké IQ nie je zárukou úspechu a spokojnosti v živote?

- Definícia a význam emočnej inteligencie (EQ).

- Päť kľúčových zložiek emočnej inteligencie a ich charakteristika, personálne a sociálne kompetencie EQ.

- Prejavy EQ v každodennom živote, individuálne spôsoby rozvoja EQ.

- Ako zvýšiť EQ na pracovisku.

- Užitočné stratégie pri zvládaní emočne náročných situácií.

- Cvičenia a riešenia problémov z praxe účastníkov.Čo sa Vám na tréningu najviac páčilo (vyberáme z Vašich dotazníkov):- Tvorenie koláží a uvedomenie si, že dať si odstup je najlepšie riešenie pri emočné vypätých situáciách,

- Prednáška, spojenie s príkladmi z praxe, plagát,

- Možnosť povedať vlastné zážitky súvisiace s témou a rozobrať ich.

Piatok, 25. September 2020, Obchodná 45, 811 06 Bratislava, Slovenská Republika, Emočná inteligencia - ako zvládať emócie a výkonnosť pod tlakom

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie