03. Apríl 2045 - 16:00

67. výročie oslobodenia Bratislavy, Bratislava, Pondelok, 03. Apríl 2045

2. Ukrajinský front oslobodil Bratislavu

Pondelok, 03. Apríl 2045, Bratislava, 67. výročie oslobodenia Bratislavy

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie