3 Minirally Cup - Kopaničiarska rally 24.3. 2018, Slovensko, Piatok, 23. Marec 2018

25.02.2018 - Minirally Cup - Oznamy
Netradičné podujatie seriálu MRC 2018.
Obec Jablonka pri Myjave spoločne s M3M racing sa podujali usporiadať minirally a rozhodli sa požiadať o dodatočné zaradenie tohto preteku s názvom Kopaničiarska rally do seriálu MRC 2018. Usporiadatelia dostali organizačnú a dokumentačnú pomoc od vedenia seriálu a od Petra Hasaja z Levoče, čím boli vytvorené všetky predpoklady pre úspešné zvládnutie tohto podujatia.
Trať preteku pozostáva z dvoch rôznych RS, ktoré sa pôjdu trikrát. Celková dlžka súťaže je cca 60 km, z čoho je až 34 kilometrov rýchlostných skúšok.
Všetky detailné informácie nájdete v priložených Zvláštnych ustanoveniach pre tento pretek. Záujemcovia o účasť musia kompletne vyplniť prihlášky, či už registrované posádky MRC, alebo aj posádky jazdiace voľný pohár a zaslať ich mailom na uvedenú adresu a následne ich vytlačené a podpísané predložia pri administratívnom preberaní.. Samozrejme bezpečnostná výbava vozidiel je pre všetkých účastníkov povinná.
Najväčšia vďaka za umožnenie tohto podujatia patrí obci Jablonka, ale aj ostatným obciam, v katastri ktorých vedie trať podujatia.


Piatok, 23. Marec 2018, Slovensko, 3 Minirally Cup - Kopaničiarska rally 24.3. 2018

Zábava
Piatok 28. December 2018
Valná hromada SDH Novosedly
Sobota 12. Január 2019
Divadlo postouilo
Utorok 01. Január 2019
Strašidelný dům kouzel a záhad
Pondelok 31. December 2018
Poslední výzva
Pondelok 31. December 2018
Tešime sa na leto 2020
Utorok 30. Jún 2020
Tešíme sa na leto 2020
Streda 01. Júl 2020
Megyünk bebaszni
Pondelok 01. Marec 2021
Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie