3 Minirally Cup - Kopaničiarska rally 24.3. 2018, Slovensko, Piatok, 23. Marec 2018

25.02.2018 - Minirally Cup - Oznamy
Netradičné podujatie seriálu MRC 2018.
Obec Jablonka pri Myjave spoločne s M3M racing sa podujali usporiadať minirally a rozhodli sa požiadať o dodatočné zaradenie tohto preteku s názvom Kopaničiarska rally do seriálu MRC 2018. Usporiadatelia dostali organizačnú a dokumentačnú pomoc od vedenia seriálu a od Petra Hasaja z Levoče, čím boli vytvorené všetky predpoklady pre úspešné zvládnutie tohto podujatia.
Trať preteku pozostáva z dvoch rôznych RS, ktoré sa pôjdu trikrát. Celková dlžka súťaže je cca 60 km, z čoho je až 34 kilometrov rýchlostných skúšok.
Všetky detailné informácie nájdete v priložených Zvláštnych ustanoveniach pre tento pretek. Záujemcovia o účasť musia kompletne vyplniť prihlášky, či už registrované posádky MRC, alebo aj posádky jazdiace voľný pohár a zaslať ich mailom na uvedenú adresu a následne ich vytlačené a podpísané predložia pri administratívnom preberaní.. Samozrejme bezpečnostná výbava vozidiel je pre všetkých účastníkov povinná.
Najväčšia vďaka za umožnenie tohto podujatia patrí obci Jablonka, ale aj ostatným obciam, v katastri ktorých vedie trať podujatia.


Piatok, 23. Marec 2018, Slovensko, 3 Minirally Cup - Kopaničiarska rally 24.3. 2018

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie