2nd East block Warrior meeting Slovakia 2015, Liptovská Teplá, Streda, 24. September 2025

After small but successful first year we meet once again the last weekend of September under Slovak Tatra mountains

Streda, 24. September 2025, Liptovská Teplá, 2nd East block Warrior meeting Slovakia 2015

Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie